Za razvoj vsakega otroka je zelo pomembno, da v času dopoldanskega pouka zaužije vsaj en obrok.

Na šoli sta organizirana dva obroka, dopoldanska malica in kosilo. Čas malice je po drugi šolski uri za učence od 1. do 4. razreda in po tretji šolski uri za ostale učence, čas kosila pa je med 11.30 in 13. uro. Učenci obroke použijejo v šolski jedilnici.

Vse dodatne informacije o šolski prehrani dobite na šoli pri vodji šolske prehrane Marku Škofci.

Cena prehrane ob začetku šolskega leta 2018/2019:

  • malica za vse učence :                                   0,80 €
  • kosilo za učence 1., 2. in 3. razreda:           1,72 €
  • za ostale učence:                                            1,89 €

Pravico do subvencije za prehrano pridobite na pristojnem centru za socialno delo.

Pravila šolske prehrane-povezava.

BUILDING A BETTER FUTURE