Šolski zvonec zvoni le na predmetni stopnji pouka, na razredni stopnji  dolžino posamezne ure učiteljice prilagajajo posameznim vsebinam.

  1. DO 4. RAZRED 5. DO 8. RAZRED OPOMBE
PREDURA        
1. ura   7.35–8.20 7.35–8.20  
  odmor 8.20–8.25 8.20–8.25  
2. ura   8.25–9.10 8.25–9.10  
  odmor 9.10–9.25 9.10–9.15 malica: 1.–4. r.
3. ura   9.25–10.10 9.15–10.00  
  odmor 10.10–10.15 10.00–10.15 malica: 5.–8. r.
4. ura   10.15–11.00 10.15–11.00  
  odmor 11.00–11.05 11.00–11.05  
5. ura   11.05–11.50 11.05–11.50  
  odmor 11.50–12.15 11.50–12.15 kosilo
6. ura   12.15–13.00 12.15–13.00  
  odmor   13.00–13.05  
7. ura     13.05–13.50  

Sprejem otrok v oddelek vrtca in jutranje varstvo učencev 1. razreda je od 6. ure zjutraj, starši pa morajo otroke prevzeti najkasneje do 15.30. Razpored dela je prilagojen posameznim vsebinam (igre po kotičkih, vodene aktivnosti, individualno in skupinsko delo, bivanje na prostem, malica, kosilo).

Začetek dela v oddelkih podaljšanega bivanja je ob 11.05, zaključek pa ob 15.15.

Pri varstvu vozačev bodo imeli učenci 6. uro samostojno učenje – pisali bodo domače naloge ali se učili.

 

BUILDING A BETTER FUTURE