Šolski zvonec zvoni le na predmetni stopnji pouka, na razredni stopnji  dolžino posamezne ure učiteljice prilagajajo posameznim vsebinam.

Sprejem otrok v jutranje varstvo za 1. razred poteka od 6.00 do 6.30 v vrtcu, od 6.30 do 7.25 pa v učilnici 1. razreda.

Pouk se prične ob 7.30. Popoldanske dejavnosti v okviru razširjenega programa se izvajajo od 11.05 do 15.40.

 

 

 

PREDMETNA STOPNJA

 

RAZREDNA STOPNJA

 

RAZŠIRJENI PROGRAM

 

 

JV

6.30–7.25

 

 

D

6.30–7.25

D

6.30–7.25

 

 

1.

7.30–8.15

1.

7.30–8.15

 

 

2.

8.20–9.05

2.

8.20–9.05

 

 

M

9.05–9.30

 

M

9.05–9.20

 

 

RO

9.20–9.30

 

 

3.

9.30–10.15

3.

9.30–10.15

 

 

4.

10.20–11.05

4.

10.20–11.05

 

 

5.

11.10–11.55

5.

11.10–11.55

5.

11. 05–11.55

K

11.55–12.20

K

11.55–12.20

K

11.55–12.20

6.

12.20–13.05

6.

12.20–13.05

6.

12.20–13.10

7.

13.10–13.55

 

 

7.

13.10–14.00

 

 

 

 

8.

14.00–14.50

 

 

 

 

9.

14.50–15.40

 

 

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost