Šolski zvonec zvoni le na predmetni stopnji pouka, na razredni stopnji  dolžino posamezne ure učiteljice prilagajajo posameznim vsebinam.

PREDMETNA STOPNJA RAZREDNA STOPNJA RAP (OPB)
JV 7.00–7.25
ZG 7.00–7.25 ZG 7.00–7.25
1. 7.30–8.15 1. ura 7.30–8.15
2. 8.20–9.05 2. ura 8.20–9.05
M 9.05–9.20 M 9.05–9.20
3. ura 9.20–10.05 RO 9.20–10.05
RO 10.05–10.20 3. ura 10.05–10.20
4. ura 10.20–11.05 4. ura 10.20–11.05
5. ura 11.10–11.55 5. ura 11.10–11.55 1. ura 11.10–11.55
K 11.55–12.20 K 11.55–12.20 2. ura 11.55–12.20
6. ura 12.20–13.05 6. ura 12.20–13.05 3. ura 12.20–13.10
7. ura 13.10–13.55 4. ura 13.10–14.00
5. ura 14.00–14.50
6. ura 14.50–15.40

Sprejem otrok v oddelek vrtca in jutranje varstvo učencev 1. razreda poteka od 6.00 do 6.30 v vrtcu, od 6.30 do 7.25 pa v učilnici 1. razreda. Pouk se prične ob 7.30.

Začetek dela v oddelku podaljšanega bivanja je ob 11.05, zaključek pa ob 15.40.

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost